Morawy – kraina historyczna położona we wschodniej części Republiki Czeskiej. Stolicą regionu jest Brno. Od płn. graniczą ze Śląskiem, od zachodu z Czechami a od południa z Dolną Austrią, od wschodu ze Słowacją. Obecnie Morawy są 1 z najpopularniejszych regionów do uprawiania turystyki rowerowej. Jest tu 1200 km szlaków rowerowych. Najładniejsze są Morawy Południowe. Są tu łagodne wzgórza, urokliwe miasteczka, jaskinie, pałace i zamki. Zwane są „Słowiańską Toskanią”. Znajduje się tu największy region winiarski w Czechach. Jest 300 miejscowości winiarskich. Dominują wina białe, które stanowią 80% produkcji. Słońce świeci ok. 1750 godzin rocznie.