Iłża – czyli w „malinowym chruśniaku”
Do Iłży na wakacje przyjeżdżał Bolesław Leśmian – polski poeta pochodzenia żydowskiego z przełomu 19 i 20 wieku. Tu powstały słynne erotyki „w malinowym chruśniaku”.


Sandomierz – czyli zagłębie sadownicze!
Sandomierz jest ważnym ośrodkiem gospodarczym całego regionu (jest ośrodkiem handlu produktami rolnymi, sadowniczymi i ogrodniczymi. Cały powiat ma charakter rolniczy. Uprawia się tu warzywa i sadownictwo (to 2 zagłębie sadownicze w Polsce). Co 3 jabłko w Polsce pochodzi z sandomierskich upraw. Odbywają się tu spotkania sadowników – jedna z największych konferencji rolniczych w Polsce.