Rzeka PAD –to najdłuższa rzeka Italii, ma 652 km długości. Uchodzi do Adriatyku deltą szeroką na 50 km. Dzieli się tu na 15 odnóg. Tworzą się duże rozlewiska, które wraz z otaczającymi je bagnami są 1 z najważniejszych w Europie ostoi ptactwa. Naturalna delta Padu została wpisana na listę UNESCO (1999).