Wsola – miejscowość położona 10 km od Radomia i 90 km od Warszawy.                  W zabytkowym pałacu mieści się  Muzeum Witolda Gombrowicza. To tu w I połowie 20 wieku mieszkał wraz z żoną Aleksandrą. Pisarz przyjeżdżał do Wsoli wielokrotnie, ostatni raz w 1939 roku niedługo przed wybuchem II wojny światowej. Tu powstał „Pamiętnik z okresu dojrzewania” – debiut literacki oraz fragmenty słynnej Ferdyrurke. Można tu zobaczyć cenne pamiątki np. walizkę, która towarzyszyła Gombrowiczowi podczas 30 lat emigracji, maszynę do pisania, pióra czy okulary pisarzy. Muzeum zaingerowała swoją działalność 11.10.2009 roku. Gombrowicz urodził się w 1904 roku w Małoszycach. Zmarł w 1969 roku w Vence we Francji. Ważniejsze dzieła: Ferdyrurke, Transatlantyk, Dzienniki, Pornografia, Ślub, Operetka.